Tuesday, February 2, 2010

มองหลักสูตรแพทย์ฟิลิปปินส์

การเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์นั้นในรายละเอียดของหลักสูตรแตกต่างจากประเทศไทย เพราะที่ฟิลิปปินส์เป็นหลักสูตร 4 ปี หลังหลักสูตรปริญญาตรี เมื่อสำเร็จได้รับปริญญาบัตรเป็น doctor of medicine, MD ความรู้ทางการแพทย์เป็นผลจากการรับมรดกตกทอดมาจากอเมริกา เพราะฉะนั้นยังมีความคงเดิมและความเหมือนอเมริกาอยู่บ้าง แต่ดูว่าเสื่อมลงไปเยอะ เพราะฟิลิปปินส์งานวิจัยการพัฒนาการศึกษามีออกมาน้อยมากทั้งในประเทศและเวทีโลกวิชาการ งานวิจัยทางการแพทย์ก็มีน้อยฉะนั้นการเรียนการสอนหลังจากอเมริกาทิ้งไว้ให้ดูจะต้อยกว่าไทยเราอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่โครงสร้างหลักสูตรถือว่าดีเหมาะสม แน่นต่อความรู้ทางการแพทย์ ความเข้มข้นทางวิชาการก็แตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน แต่เพี้ยนค่อนข้างมากฟังยากจริงๆ ต้องเก่งภาษาใช้ได้จึงจะฟังเข้าใจ เรียนแพทย์โดยธรรมดาก็ยากอยู่แล้ว มาเรียนที่ฟิลิปปินส์ยากกว่าหลายเท่า ไม่ง่ายเลยต้องเด็ดเดี่ยว อดทน ขยัน กล้าหาญ จึงผ่านฝ่าฟันไปได้ แต่คนที่ผ่านก็มีบาดแผลกันไปไม่มากก็น้อย ถือเป็นประสบการณ์ชีวิต มองที่เป้าหมายปลายทางไว้แล้วเดินไปให้ถึง นั่นแหละคือผู้ชนะอย่างแท้จริง...ชนะตนเองให้ได้.... เรียน course work ที่ฟิลิปปินส์ 3 ปี จบจากนั้นกลับมาฝึก extern 1 ปี และเป็นแพทย์ฝึกหัด 1 ปี ช่วงนี้ก็ต้องพยายามสอบใบประกอบโรคศิลป์ให้ได้ ทั้ง 3 ขั้นตอน ซึ่งยากมาก กว่าจะได้เป็นแพทย์ที่เมืองไทย ...มีความหวังเสมอสำหรับผู้ที่เดินตลอด ถ้าหยุดเดินเท่ากับยอมแพ้..ต้องสู้สักวันต้องเป็นของเรา..แน่นอน...ขอให้เป็นแพทย์ที่ดีนะครับ......

welcome


ขอต้อนรับผู้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นแพทย์ ตามแนวทางของพระราชดำรัสพระบิดาการแพทย์แผนปัจจุบัน "พระบรมชนก" มุ่งที่จะนำความรู้การแพทย์กลับมาเป็นทีมสุขภาพ ช่วยประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีต่อไป blog นี้ตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลการเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ต่อไป